Visie
Wereldwijd zoveel mogelijk voorbede-dienaars en gebeds-strijders op te roepen om zodoende 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar, gebed mogelijk te maken. Een centraal punt te zijn van wereldwijd inkomend en uitgaand gebedsverkeer, (Voorbeden en gebedsverhoringen).

Klaar te staan voor ieder mens in nood en om hoop te geven aan elk individu door ze te laten weten dat er wereldwijd voor hen gebeden wordt.

Doelstelling
Wereldwijd zo veel mogelijk individuen, gemeenten (kerken) en organisaties op te roepen tot de dienst van voorbede. Een wereldwijde gebedsketting te vormen van voorbededienaars en gebedsgroepen, zodat er 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar aanhoudend gebeden wordt.

Structueel inkomend en uitgaand gebedsverkeer (voorbeden en gebedsverhoringen) te regelen en te onderhouden. De voorbeden en gebedsverhoringen die wij per post, fax, telefoon, E-mail, etc. ontvangen, zenden wij zo spoedig mogelijk naar de gebedsgroepen en voorbede-dienaars. Met alle post wordt vertrouwelijk omgegaan. Ingezonden voorbeden zullen desgewenst anoniem behandeld worden.

Een “Gebedslijn” in werking te stellen; een telefoonlijn waar men naar toe kan bellen om voorbede te vragen, waarvoor direct (telefonisch) gebeden wordt. 24 uur per dag Telehulp te geven.. De beller ontvangt via een antwoordapparaat een bemoediging en een gebed. Tevens kan men een gebedsverzoek inspreken. Door middel van praktische adviezen en bijbelverzen onderwijs te geven over het gebed. Folders, brochures, boekjes en cassettes (muziek en onderwijs) van diverse auteurs, sprekers en zangers uit te geven. Het doel hiervan is het gebedsleven te bevorderen.

De belangrijkheid van het gebed te laten zien door de enorme nood, die er in de wereld is, bekend te maken. Speciale gebeds- en vastendagen te organiseren en zodoende tezamen te bidden voor de gehele mensheid in nood. In het gebed te strijden voor hen die dat zelf niet (meer) kunnen. Bijvoorbeeld voor zieken, vermoeiden en verlorenen.