Gebed

Er is een geweldige kracht in het gebed. Gebed verandert de meest onmogelijke situaties. De Bijbel zegt: ‘Wie geloof heeft, krijgt alles
waar hij in het gebed om vraagt’ (Mattheüs 21:22). Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft! Het maakt niet uit wat uw nationaliteit, cultuur,
ras en denominatie is, samen kunnen we tot God gaan en bidden.

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen – (Efeziërs 3:20).
Misschien hebt u zelf een nood en hebt u gebed nodig. Laat ons voor u bidden en samen met u een wonder van God verwachten!

Gebedsverzoek

Vul hieronder uw gebedsverzoek of voorbede in.
  • *  verplichte velden

Bel ook op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur naar de GPN Gebedslijn (070-310 77 77) voor een persoonlijk gesprek en gebed.