Help mij vandaag, lieve Heer, om niet geïrriteerd te raken, ook al geven anderen daar aanleiding toe. Help me meer begrip te hebben voor anderen en hen met liefde en geduld te behandelen. Geef mij ook oog voor zwervers en daklozen, die het hier soms zo moeilijk hebben en zich eenzaam voelen.

'Volg niet het kwade na maar het goede, mijn vriend. Wie goed doet, komt uit God voort, maar wie kwaad doet, kent God niet.'' – 3 Johannes 1:11

Share →