Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 27 januari 2020

Here, wil die storm in mij kalmeren, zoals U ook voor de discipelen de stormen tot zwijgen bracht. Ik ben zo bezorgd, Here, maar U hebt gezegd dat ik me geen zorgen moet maken. Vergeef mijn klein geloof. Ik wil alleen op U zien in alle stormen van het leven. Dank U dat U mij hoort en verhoort.

‘Toen riepen zij in hun ellende tot de HERE en Hij redde hen uit al hun angst. Hij zwakte de storm af tot een zacht ruisende wind en de golven kalmeerden.’ – Psalm 107:28-29

Share →