Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 27 mei 2020

Vader in de hemel, Uw hemel is ook vandaag geopend om zegen over mij uit te storten. Ik verwacht grote dingen die U door mij heen wilt doen. Gebruik mij, Here, als Uw instrument. Ik dank U dat U mij wilt leiden door Uw Heilige Geest, als ik maar opmerkzaam ben.

'Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn.'
– Romeinen 8:14-15

Share →