Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 20 oktober 2020

Wat ben ik blij, Here, dat ik Uw kind mag zijn. Eens leefde ik zonder Jezus. Ik had geen hoop en kende Uw beloften niet. Maar sinds Jezus mij kocht met Zijn bloed, ben ik Uw eigendom en mede-erfgenaam van alle beloften in Uw Woord! Dank U, Heer!

'Door het goede nieuws te geloven, delen niet-Joden in de erfenis van de Joden, horen zij bij hetzelfde lichaam, de Gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus.' – Efeziërs 3:6

Share →