Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 15 december 2018

Here, leer mij niet terug te slaan als ik aangevallen word. Ik dank U voor het voorbeeld van Jezus, die zo'n grote tegenstand heeft verdragen van de zondaren. Hij schold niet terug. Uw Woord zegt zelfs dat wij hen moeten zegenen die ons uitschelden. Help mij om mijn vijanden lief te hebben met Uw liefde.

'Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt.' – 1 Petrus 2:23

Share →