Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 17 januari 2021

Lieve God en Vader, dank U dat ik Uw kind mag zijn. Ik wil mij er vandaag ook op ieder moment van bewust zijn. Help mij om zó te wandelen dat een ieder in mijn nabijheid zal ervaren dat ik bijzonder ben, omdat ik Christus heb leren kennen.

‘Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft.’ – Johannes 8:12

Share →