Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 24 juni 2019

Heilige Vader, ik wil zo vol zijn van Uw Geest, dat er stromen van levend water uit mijn binnenste zullen vloeien tot dorstige mensen in nood. Er zijn er zo velen die verlangen naar blijdschap en vrede, Here. Stuur ze maar op mijn pad, zodat ze gezegend zullen worden
door Uw Geest.

'Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.' – Johannes 7:37b-38

Share →