Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 24 juli 2021

Ik zal ook vandaag over Uw goedheid spreken, grote God. Ik zal mijn mond niet houden als daar een gelegenheid is om over U te spreken. Ik wil een blije boodschapper zijn van het goede nieuws dat Jezus gekomen is, zodat een ieder die in Hem gelooft, door genade gered kan worden.

'Ik vraag je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is.' – 2 Timotheüs 4:2

Share →