Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 24 oktober 2019

Dank U, Here Jezus, dat ik vandaag ook weer de geestelijke wapenrusting mag aandoen. Ik dank U dat ik daarmee alle vurige pijlen, die op mij worden afgevuurd, mag doven in Uw naam. Ik wil ook klaarstaan om mensen te vertellen over Uw liefde en genade.

'Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen.' – Efeziërs 6:11

Share →