Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 20 juni 2021

Here, toon mij maar als er iets in mijn leven is dat nog opgeruimd moet worden of waar verbetering nodig is. Vergeef mij mijn fouten, gebreken en zonden. Was mij ook vandaag helemaal schoon van alles wat niet goed is. Wat een heerlijke gedachte dat U het goede werk dat U in mij begonnen bent, ook zult voltooien.

'Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien.' – Filippenzen 1:6

Share →