Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 11 april 2021

Vader, geef dat ik ook vandaag zal leven als een koningskind. Ik mag met opgeheven hoofd door het leven gaan in vol vertrouwen dat ik met U, Here Jezus, meer dan overwinnaar ben. Geef dat men dit aan mij zien zal. Ik behoor niet tot een verslagen volk. Ik ben Uw eigendom, gekocht door het bloed van Uw lieve Zoon. Dank U, dank U!

‘U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd.’ – 1 Petrus 2:9

Share →