Geestelijke ademhaling van een christen

Dagelijks gebed | 19 augustus 2019

Dank U, Heilige Geest, dat U weet wat en hoe ik moet bidden. U komt mij te hulp en wilt door mij heen bidden. Ook weet ik vaak niet voor wie of wat ik moet bidden. Geef mij maar de woorden. Ik weet dan zeker dat ik naar de wil van God bid, zodat Hij mijn gebeden kan beantwoorden.

'De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.' – Romeinen 8:26

Share →